Географічне розташування та кліматичні умови

     Лиманська об'єднана територіальна громада (далі - Лиманська ОТГ) розташована на півночі Донецької області. Центром територіальної громади є місто Лиман - місто обласного підпорядкування у Донецькій області, адміністративний центр Лиманської ОТГ і Лиманського району. 

     Загальна площа території Лиманської ОТГ складає 1209,75 км2. Лиманська ОТГ межує з Харківською та Луганською областями. За своїм географічним розташуванням відноситься до Центрального степу.  

     Клімат  континентальний з посушливо-суховійними явищами. Вітрові маси, які надходять з Азіатського материка і Нижневолжських степів, зумовлюють низькі температури взимку з холодними, а восени і влітку сухими гарячими вітрами. Середні температури січня від −5 до −8°C, липня 21-23 ° С. Середня кількість опадів складає близько 500 мм на рік. Навесні бувають суховії (частіше - в травні), влітку - посухи, іноді - пилові бурі, град, взимку - завірюхи.

     На території району розташований басейн річки Сіверський Донець загальна довжина якої  1 053 км,, шириною від 60 до 80 м. Середня глибина 1,5- 2 м (на плесах досягає 7 м). Її притоки - Казенний Торець, Бахмутка та Лугань. Також на території району розташовано ряд озер які виникли в результаті видобування піску.  

 

 

 

 

 

 

     Рельєф переважно рівнинний (висотою до 200 м) розчленований ярами і балками.  Надра регіону багаті на корисні копалини, з яких найбільше значення має кам’яне вугілля. На території району знаходиться Дніпровсько-Донецька нафтогазоносна область. Геологічна структура з одного боку тісно пов’язана з докембрійською Східно – Європейською платформою, з іншого – з Предкавказською епігерцинською платформою.

     Палеозійські породи зім’яті в складки з утворенням великої кількості тектонічних порушень. З породами кам'яновугільного та пермського періодів пов'язані великі родовища кам'яного вугілля і солей. Порода складчастого комплексу перекриваються відкладеннями, що полого залягають мезозою та кайнозою. За площею поширення переважають території кайнозойської (неогенової) системи. У районі Донецького кряжу - палеозойської(кам'яновугільної і частково пермської) системи. На Приазовської височини - архейської системи. В заплаві річок Сіверський Донець, Бахмут - ділянки мезозойської (крейдяний) системи.

     Наявність різноманітних форм рельєфу призвела до створення на них різноманітних видів ґрунтів. На лесовидних породах утворилися гумусні чорноземи. У заплавах річок і балок лугові чорноземи, луго-болотні, переважно із засоленими ґрунтами. Для ґрунтового покрову більшої частини регіону характерні чорноземи, в північних районах зустрічаються дернові слабоопідзолені ґрунти.

       Метеорологічні дані: середня температура найхолоднішої п’ятиденки -23 °С. Тривалість  опалювального періоду становить – 183 доби.

  • "Офіційний веб-сайт"