Освітній та науковий потенціал

На території Лиманської об’єднаної територіальної громади функціонують 23 заклади загальної середньої освіти:

10 шкіл ( 3084 учнів), 1 ліцей ( 120 учнів),

11 навчально-виховних комплексів ( 1176 учнів),

з них 10 комплексів «школа-сад» (808 учнів) та

НВК «гімназія – ЗОШ І ступеня» (368 учнів),

Лиманський центр позашкільної роботи (1170)дітей

6 (27%) загальноосвітніх шкіл комунальної форми власності розташовані в межі міста,

16 (73%) закладів загальної середньої освіти – у сільській місцевості, у них навчаються 2695 учнів ( 61,5% ) та 1685 учня (38,5%) відповідно.

12 (87%) закладів дошкільної освіти мають статус україномовних, державною мовою охоплено 1021 дитину, що становить 79% від загального контингенту дітей.

Закладів дошкільної освіти – 13. З них міських – 8 та 5 сільських. Всього відвідують 1156 дітей. Російськомовними залишаються ДНЗ № 3 та ДНЗ № 4, де функціонують тільки 2 групи з українською мовою навчання.

Також у місті Лиман розташована ДЮСШ – дитяча юнацька спортивна школа налічує 525дітей, фізкультурно –спортивний клуб «Локомотив» - 1449 учнів, обласна спеціалізована дитяча юнацька спортивна школа олімпійського резерву з велосипедного спорту (всього: 191) лиманське відділення - 92 дитини

Школа-інтернат – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів, що забезпечує здобуття певного рівня освіти, професійну орієнтацію та підготовку, проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми з освітніми потребами, здійснює заходи з їх реабілітації.

Проектна потужність школи-інтернату - 119 учнів, фактичний склад учнів на 01.01.2018 року – 100 учнів.

У школі обладнано: 12 класів, 4 навчальних кабінети, 4 навчальні майстерні, 2 комп’ютерних класи, 1 логопедичний кабінет, 1 сенсорна кімната, бібліотека, 1 методичний кабінет. танцювальний зал, актовий зал, тренажерний зал, спортивний зал, їдальня, та 11 спальних кімнат, обладнаних усім необхідним для проживання, 9 побутових кімнат, 1 ігрова кімната..

Школа-інтернат працює цілодобово. Режим дня для вихованців встановлений згідно з типовим положенням, відповідає чинному законодавству, нормативам, охоплює однакові для всіх вікових груп види діяльності та відпочинку з урахуванням віку та особистих інтересів дітей.

Юридична адреса: 84404 ; Донецька область, м. Лиман ; вул. Привокзальна, буд.7.

Лиманська філія Українського державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ) є правонаступницею Краснолиманського навчально-консультаційного пункту Харківського інституту інженерів транспорту (ХІІТу), заснованого наказом Міністра шляхів сполучення СРСР у 1965 році. За майже 53 роки існування філією підготовлено близько 15 тисяч фахівців, які працюють не тільки на всіх залізницях України, але й у багатьох галузях народного господарства. Лиманська філія УкрДУЗТ являє собою достатньо великий відокремлений структурний підрозділ університету, розташований на території Лиманської ОТГ, до складу якого входять учбовий корпус, гуртожиток на 45 місць та бібліотека, яка має науково-методичний фонд понад 28 тис. примірників, що в цілому задовольняє навчальний процес.

Лиманська філія УкрДУЗТ акредитована Міністерством освіти і науки України у межах загального ліцензованого обсягу університету за заочною скороченою формою навчання по освітньо-кваліфікаційному рівню «бакалавр» з наступним контингентом студентів:

 • спеціальність «Теплоенергетика» – 25 осіб

 • спеціальність «Залізничний транспорт» (освітні програми «Локомотиви та локомотивне господарство», «Вагони та вагонне господарство») – 75 осіб;

 • спеціальність «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» (освітня програма «Організація перевезень і управління на транспорті») – 50 осіб.

Загальний контингент студентів, що навчаються у філії, становить 250 осіб.

Юридична адреса: 84404, Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 35

Лиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету, заснований у 1937 році рішенням Міністерства шляхів сполучення і його Головним лікарсько-санітарним Управлінням як фельдшерсько-акушерська школа, нині – навчальний заклад І рівня акредитації, відокремлений структурний підрозділ Донецького національного медичного університету.

- У даний період здійснює підготовку фахівців за денною формою навчання на рівні кваліфікаційних вимог молодшого спеціаліста зі спеціальності 223 Медсестринство за спеціалізаціями Лікувальна справа та Сестринська справа.

- Ліцензований обсяг прийому складає 90 осіб, з яких 30 – за спеціалізацією Лікувальна справа та 60 – за спеціалізацією Сестринська справа.

Навчальний процес на 100% забезпечений методичними матеріалами для проведення теоретичних, практичних та семінарських занять, інструкціями для проведення лабораторних занять, методичними вказівками з організації самостійної позааудиторної роботи студентів.

Виробнича та переддипломна практики студентів проводяться у кабінетах доклінічної практики, у відділеннях лікувальних закладів міста Лиман в лікувально-профілактичних закладах Донецької області та в лікарнях за місцем проживання студентів.

Важливим показником якості підготовки спеціалістів є результати зовнішнього оцінювання знань випускників, яке проводить Центр тестування при МОЗ України через ліцензійний інтегрований іспит “Крок М. Сестринська справа” та “Крок М. Лікувальна справа”

З 2015 року середній результат незалежного тестового оцінювання якості знань випускників коледжу підвищується щороку і перевищує загальноукраїнський показник в середньому на 10 балів.

В цілому медичний коледж проводить освітню діяльність з підготовки молодших спеціалістів відповідно до вимог. Випускники мають високий рейтинг та конкурентноспроможні на ринку праці.

Юридична адреса: 84404, Донецька область, м. Лиман, вул. Привокзальна, 27

Лиманське професійно-технічне училище є державним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, професійно-технічного навчання та здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров'я. Училище здійснює підготовку кваліфікованих робітників з рівнем кваліфікації відповідно до Державних стандартів професійно-технічної освіти.

Лиманське професійно-технічне училище входить до системи освіти та здійснює підготовку кваліфікованих робітників з числа випускників навчальних закладів на основі базової та повної загальної середньої освіти.

За роки свого існування училище підготувало понад 15 тисяч кваліфікованих працівників для залізничного транспорту, будівельної промисловості та сфери обслуговування.

Лиманське професійно – технічне училище здійснює щорічно підготовку майже 300 кваліфікованих робітників за такими напрямками:

 • Помічник машиніста тепловоза

 • Помічник машиніста електровоза

 • Слюсар з ремонту рухомого складу

 • Приймальник поїздів

 • Сигналіст

 • Оператор комп’ютерного набору

 • Оператор поста централізації

 • Оператор станційного технологічного центру обробки поїзної інформації

 • Провідник пасажирського вагону

 • Оглядач вагонів

 • Маляр

 • Штукатур

 • Складач поїздів

Лиманське ПТУ не стоїть осторонь суспільного життя міста та області. Учні та колектив закладу бере активну участь у різноманітних конкурсах, змаганнях, олімпіадах, фестивалях. Неодноразово займали призові місця і були нагороджені дипломами, грамотами та кубками переможців. Так маємо перемоги у обласному етапі Всеукраїнського дитячо – юнацького фестиваля- конкурсу юних вокалістів «Пісня над Бугом», Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед учнів професійно – технічних навчальних закладів з професії «Машиніст електровоза», кваліфікація «Помічник машиніста електровоза», обласному конкурсі навчальних проектів серед учнів ПТНЗ Донецької області з предмету «Фізика», обласній олімпіаді серед учнів Донецької області з предмета «Електротехніка», Міжнарожному дитячо – юнацькому фестивалі народного мистецтва «Смарагдові витоки».

Юридична адреса: 84404, Донецька область, м. Лиман, вул. Студентська, 4а

 • "Офіційний веб-сайт"